איך מזמינים מודעות אבל?

two

הזמנת מודעת האבל :

מתקשרים לפרסום המודעה בעיתון הארץ
הצוות עומד לרשותכם 24/7
03-7750450

one

בחירת סוג מודעת האבל :

בוחרים את סוג המודעה אותה רוצים לפרסם:
מודעת הלווייה – מודעה על מועד ההלווייה של הנפטר
מודעת אזכרה – מודעה על מועד האזכרה של הנפטר
השתתפות בצער – מודעה על השתתפות בצער עם מקורביו של הנפטר

one

בחירת סוג מודעת האבל :

לווייה – הודעה על מותו של הנפטר ומועד ההלווייה
אזכרה – הודעה על מועד האזכרה
השתתפות בצער – הודעה על השתתפות בצער המשפחה האבלה

two

הזמנת מודעת האבל :

הצוות עומד לרשותכם בכל ימות השבוע
להזמנת מודעה התקשרו
03-9772300

גדלי מודעות אזכרה ותבניות ניסוח לדוגמה:

6 אינטש

מודעת אבל 6 אינטש

5 אינטש

מודעת אבל 5 אינטש

4 אינטש

מודעת אבל 4 אינטש

3 אינטש

מודעת אבל 3 אינטש

9 אינטש

מודעת אבל 9 אינטש

7.5 אינטש

img6

7 אינטש

מודעת אבל 7.5 אינטש

דוגמא למודעות אבל בעיתון הארץ עם גדלים

מודעות אבל הארץ לפי גדלים