מודעות הלווייה הן מודעות אשר נותנות מידע אודות הלווייה ומיועדות למקורביו של הנפטר כמו מיקום ושעת הלווייה.
את המודעות בדרך כלל נהוג להדפיס ולתלות בסביבת ביתו של הנפטר או בסביבת מקום השבעה, על לוחות מודעות באזור ובנוסף נהוג לפרסם גם בעיתונים השונים.
למודעות אלה נהוג לבחור אחד מהנוסחים והגדלים השונים שבהם בדרך כלל משתמשים.

גדלי מודעות הלווייה ותבניות ניסוח לדוגמה:

מודעת לווייה הארץ 3

מודעת הלווייה הארץ 4

מודעת לווייה הארץ 1

מודעת לווייה הארץ 2