מטרת מודעות השתתפות בצער וניחומים היא להביע תנחומים והזדהות עם קרובי האבל.
המודעות במקרה זה יכולות להגיע ממי שנמצא בקשר קרוב עם האבל – פרטי או עסקי, ולא בהכרח קרוב משפחה של הנפטר או מכיר אותו באופן אישי.

דוגמה נפוצה לפרסום מודעת השתתפות בצער היא חברה המביעה צער על מותו של בן משפחתו של אחד מעובדי החברה.

גדלי מודעות אזכרה ותבניות ניסוח לדוגמה:

מודעות ניחומים 1

מודעות ניחומים 2
מודעה השתתפות בצער 1

מודעה השתתפות בצער 2