נהוג לערוך אזכרה לרגל יום השנה לפטירתו של הנפטר.
ימי אזכרה בדרך כלל יוזכרו במלאת 30 יום לפטירתו, לאחר שנה ויש המציינים יום זה מדיי שנה לאחר מכן.

על-מנת להודיע למקורביו של הנפטר על ציון יום השנה לפטירתו, נהוג לפרסם מודעת במלאת או מודעת אזכרה, המציינת את מיקום האזכרה ואת השעה בה צריכים להתכנס.

מודעה לדוגמה:

מודעת במלאת